აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

თხილის დაცვის სქემა – აღმოსავლეთ საქართველო

ყვავილობის დასრულების შემდეგ კვირტის გახსნამდე
ყვავილობის დასრულების შემდეგ კვირტის გახსნამდე
4-5 ფოთლის ფაზა
4-5 ფოთლის ფაზა
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
მოსავლის აღების შემდგომ
მოსავლის აღების შემდგომ
შეტანის ფაზა