აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

თხილის დაცვის სქემა – დასავლეთ საქართველო

3-4 ფოთლის ფაზა
3-4 ფოთლის ფაზა
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
წინა წამლობიდან 15-20 დღის შემდეგ
მოსავლის აღების შემდეგი წამლობა (სექტემბერი/ოქტომბერი)
მოსავლის აღების შემდეგი წამლობა (სექტემბერი/ოქტომბერი)
შეტანის ფაზა