აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

სიმინდის დაცვის სქემა

თესვა
თესვა
აღმოცენებამდე
აღმოცენებამდე
3-4 ფოთლის ფაზა (პირველი კულტივაცია)
3-4 ფოთლის ფაზა (პირველი კულტივაცია)
3-6 ფოთლის ფაზა
3-6 ფოთლის ფაზა
50-60სმ სიმაღლის მცენარე (მეორე კულტივაცია)
50-60სმ სიმაღლის მცენარე (მეორე კულტივაცია)
შეტანის ფაზა