აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

ნუშის დაცვის სქემა

იანვრის ბოლო
იანვრის ბოლო
მარტის დასაწყისი
მარტის დასაწყისი
 21-24 მარტი
21-24 მარტი
5 აპრილი-25 აპრილი
5 აპრილი-25 აპრილი
25 აპრილი-15 მაისი
25 აპრილი-15 მაისი
15 მაისი-5 ივნისი
15 მაისი-5 ივნისი
20-27 ივნისი
20-27 ივნისი
ოქტომბრის ბოლო
ოქტომბრის ბოლო
შეტანის ფაზა