აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

კარტოფილის დაცვის სქემა

დარგვამდე დამუშავება
დარგვამდე დამუშავება
აღმოცენების შემდეგ, როდესაც მცენარე მიაღწევს 10სმ სიმაღლეს
აღმოცენების შემდეგ, როდესაც მცენარე მიაღწევს 10სმ სიმაღლეს
როდესაც მცენარე მიაღწევს 20სმ სიმაღლეს
როდესაც მცენარე მიაღწევს 20სმ სიმაღლეს
ნათესის შეკვრა
ნათესის შეკვრა
ბუტონების წარმოქმნა (ყვავილობის წინ)
ბუტონების წარმოქმნა (ყვავილობის წინ)
მასიური ყვავილობა
მასიური ყვავილობა
ყვავილობის დასასრული
ყვავილობის დასასრული
მოსავლის აღებამდე 20 დღით ადრე
მოსავლის აღებამდე 20 დღით ადრე
შეტანის ფაზა