აგრომაღაზია; აგრო მაღაზია

კაკლის დაცვის სქემა

მიძინების ფაზა
მიძინების ფაზა
კვირტის დაბერვამდე 4-5 კვირიტ ადრე
კვირტის დაბერვამდე 4-5 კვირიტ ადრე
20 აპრილი
20 აპრილი
1 კვირის შემდეგ
1 კვირის შემდეგ
8 მაისი
8 მაისი
მაისის შუა რიცხვები
მაისის შუა რიცხვები
3-4 ივნისი
3-4 ივნისი
15-16 ივნისი
15-16 ივნისი
დაახლოებით 15 ივლისი
დაახლოებით 15 ივლისი
10-13 აგვისტო
10-13 აგვისტო
28 აგვისტო
28 აგვისტო
შეტანის ფაზა